Disclaimer

Disclaimer
De inhoud van deze website is door Allround Organisers met veel zorg samengesteld. Ondanks de zorg en aandacht die Allround Organisers aan deze website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Allround Organisers sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen, of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Daarnaast is Allround Organisers niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze webiste gekoppelde bestanden, links en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud, delen daarvan, ideeën, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op de intellectuele rechten van Allround Organisers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het overnemen van inhoud of delen daarvan, ideeën, foto’s of afbeeldingen niet toegestaan.