Disclaimer

Disclaimer
De inhoud van deze website is door Allround Organisers met veel zorg samengesteld. Ondanks de zorg en aandacht die Allround Organisers aan deze website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Allround Organisers sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen, of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Daarnaast is Allround Organisers niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze webiste gekoppelde bestanden, links en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud, delen daarvan, ideeën, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op de intellectuele rechten van Allround Organisers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het overnemen van inhoud of delen daarvan, ideeën, foto’s of afbeeldingen niet toegestaan.

KOFFER

KOFFER: twee mannen, een gitaar en twee prachtige stemmen. KOFFER zingt eigen repertoire en mooie luisterliedjes uit vervlogen tijden en ook hedendaagse hits van bekende singer-songwriters. KOFFER komt uit Haarlem en treedt op in heel Nederland. Huiskamerconcerten of grootschalige optredens kunnen wij zonder moeite aan. Onze naam is reeds gevestigd en boekingen zijn mogelijk via Allround Organisers.

Apparatuur en PA-installatie nemen wij zelf mee! Binnen 10 minuten zijn wij operationeel en kunt u genieten van fraaie luisterliedjes, zeer geschikt als achtergrondmuziek en ook voor een gepaste sfeer en gezelligheid brengen wij de juiste muziek.